Imprimare

„Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” (...) a preluat și dezvoltat una dintre cele

mai importante misiuni ale Academiei Române; sub conducerea unor titani ai lingvisticii

românești și cu participarea unui colectiv competent și -  fără îndoială - pasionat,  a dat

lucrări de uriașa importanță pentru cultura românească. E vorba nu numai de lucrări 

savante, adresate specialiștilor, dar și de cărti de larg interes, care stau la baza scrierii

corecte în limba noastră, îndrumare de gramatică, ortografie, ortoepie, dicționare și atlase

lingvistice, multe lucrări (...) care trebuie să stea nu numai pe masa oricărui profesor de

limba română, ci și în biblioteca fiecărui intelectual”.

Ion Haiduc - Președinte al Academiei Române

 casa academiei 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” 

70 de ani de existență (1949-2019)

 Documentar Agerpres

 

Ultima actualizare în Joi, 09 Mai 2019 10:12