Imprimare

abordare multidisciplinară a contactului lingvistic și a schimbărilor din limba română actuală / A multidisciplinary approach to language contact and language change in present-day Romanian

Proiect finanțat de UEFISCDI, contract nr. 321/2015

Scurtă descriere a proiectului Brief Project Summary 

Raport stiintific  2015-2016 / Scientific report 2015- 2016

Echipa de cercetare / Research team 

ConferințeConferences