Imprimare

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE

Istoricul revistei. Revista a luat fiinţă, la iniţiativa lui Al. Rosetti, în anul 1958, având, de la început, profilul de publicaţie care reflectă preocupările ştiinţifice ale celor două sectoare ale viitorului Centru de Cercetări Fonetice şi Dialectale (CCFD) al Academiei Române. Totodată, revista a reprezentat şi reprezintă una dintre publicaţiile Editurii Academiei Române.

„Fonetică şi dialectologie”, revistă a Secţiei de Filologie a Academiei Române, publicată anual, cu un volum mediu de 250 de pagini, indexată ERIH-PLUS, prezintă lucrările elaborate în Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan-Al. Rosetti", Institut al Academiei Române, şi, de asemenea, lucrări de acelaşi tip, elaborate de alţi specialişti români sau străini. Revista publică lucrări originale, de preferinţă, scrise în limba română, dar, sunt acceptate şi în limbile engleză, franceză, germană sau italiană. Domeniile abordate sunt: fonetică descriptivă, istorică, şi fonologie, dialectologie românească, romanică şi europeană, geolingvistică, sociolingvistică, etnolingvistică. Sunt incluse şi studii asupra limbii române vorbite în România şi în străinătate, mai ales la nivel de dialect. Revista cuprinde, de asemenea, recenzii ale unor lucrări recent publicate, note bibliografice şi informaţii referitoare la evenimente ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Fiecare articol scris în limba română este urmat de un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională. Editorii pun un accent puternic pe originalitatea rezultatelor. Toate manuscrisele (cca. 250 de pagini) sunt evaluate şi numai cele de înaltă calitate sunt acceptate pentru publicare.

Impactul. Prin faptul că, încă de la primele numere, toate articolele publicate în revista „Fonetică şi dialectologie” au fost şi sunt însoţite de un rezumat într-o limbă straină (franceză, engleză), preocupările şi rezultatele obţinute de către cercetătorii români au devenit cunoscute publicului ştiinţific din străinătate. Acest fapt explică, în bună măsură, aprecierile din partea oamenilor de ştiinţă din afara graniţelor, exprimate prin aprecieri formulate în diverse ocazii şi, mai ales, prin recenzii publicate în reviste străine sau prin însăşi dorinţa explicită şi realizată concret în publicarea unor contribuţii ştiinţifice (articole) găzduite de revista „Fonetică şi dialectologie” (mai ales în ultimii ani).

Prin caracterul specializat ştiinţific pe domeniul dialectologiei şi al foneticii și, implicit, prin prestigiul ştiinţific al Comitetului de Redacţie și a altor specialiști referenţi din instituţiile de cercetare, dar și prin articolele publicate, revista „Fonetică şi dialectologie” are un deosebit impact în mediul academic.

Considerăm că – prin semnificația și ineditul lor – articolele publicate în revista „Fonetică şi dialectologie” au un impact deosebit atât asupra mediilor de specialitate cât și asupra potențialilor beneficiari (instituțiile oficiale din domeniul culturii, educației, învățământului, relațiilor externe, biblioteci din ţară şi din străinătate etc.). Avem în vedere limba naţională cu variantele ei dialectale din România şi din afara graniţelor ei prin raportare la actualul context lingvistic şi cultural european.