Activitate de cercetare

Home Legislație
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 06 Mai 2021 07:51

Ion Giurgea: Research, publications

DP-syntax and semantics

Books:

Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea. Majority Quantification and Quantity Superlatives. A Crosslinguistic Analysis of Most. Oxford, Oxford University Press, 2021.

Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea, A Reference Grammar of Romanian. I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013. Linguistik Aktuell / Linguistics Today, 207.

Articles, book chapters, handouts:

Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea, Weak Reference and Property Denotation. Two types of Pseudo-Incorporated Bare Nominals , in Olga Borik & Berit Gehkre (eds.), The Syntax and Semantics of Pseudo-Incorporation . Leiden, Boston: Brill, 2015, 88-125 [draft,pdf]  

On definite article drop after prepositions in Romanian [pdf], The 20th International Colloquium of the Department of Linguistics, University of Bucharest, November 20-21 2020

The Syntax of Determiners and Other Functional Categories, in Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea (eds.), A Reference Grammar of Romanian. Volume I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, 97-174. [pdf

Construcţia cu dublă definitudine în limba de azi şi în limba veche [pdf], in Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae (eds.), Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române. Actele celui de al 13-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică (Bucureşti, 13–14 decembrie 2013), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, 109-120.

Carmen Dobrovie-Sorin, Donka Farkas and Ion Giurgea, “Introduction. Nominal features and nominal projections”, in Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea (eds.), A Reference Grammar of Romanian. I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, 1-47

Mihaela Miron-Fulea, Carmen Dobrovie-Sorin and Ion Giurgea, “Proper names”, in Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea (eds.), A Reference Grammar of Romanian. I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, 719-745

Mihaela Tănase-Dogaru, Ion Giurgea & Ruxandra Vişan, “Classifier and qualitative binominal constructions”, in Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea (eds.), A Reference Grammar of Romanian. I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, 747-773

Raluca Brăescu and Ion Giurgea, “Appositions and juxtaposed nouns”, in Carmen Dobrovie-Sorin and Ion Giurgea (ed.), A Reference Grammar of Romanian. I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, 775-800

Cantitativele - o categorie aparte [pdf]. In Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen Ioana-Radu (eds.), Convergenţe Lingvistice. Lucrările celui de-al patrulea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, 343-354

 Adjectives and proper nouns in Romance and English [draft,pdf]. International Journal of Basque Linguistics and Philology, XLI-2, 2007, 107-120

Nouns and Symmetric Relations. Bucharest Working Papers in Linguistics, VIII, 2006, 1, 46-55. [Handout (presented at the The 5th Workshop on Syntax and Semantics, Universitat Autònoma de Barcelona, March 2007)]

 Split DP topicalization and the role of interfaces. In Yehuda M. Falk (ed.), Proceedings of Israel Association for Theoretical Linguistics 22, The Hebrew University of Jerusalem.

Carmen Dobrovie-Sorin and Ion Giurgea, The Suffixation of Definite Articles in Balkan languages, Revue Roumaine de Linguistique, LI, 2006, 1, 73-103.

Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea, Types of Determiner Lowering in Balkan Languages. In Svetla Koeva & Mila Dimitrova-Vulchanova (eds.), Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, NTNU, 2006, 55-65.

Giurgea Ion & Isabela Nedelcu, „Elipsa nominală şi construcţia partitivă”. In Zafiu, R., G. Stoica & M. N. Constantinescu (eds.), Limba română: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba romana (Bucuresti, 5-6 decembrie 2008), Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, 109-124.

Genitives, possessives. Syntax (Case theory), historical linguistics (the history of genitives and possessives in Romanian)

Book:

 Originea articolului posesiv-genitival al şi evoluţia sistemului demonstrativelor în română. Bucureşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013.

Articles, book chapters, proceedings:

„Agreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive Constructions”, in Virginia Hill (ed.), Formal Approaches to DPs in Old Romanian. Leiden, Boston: Brill, 2015, 154-199. [draft,pdf]

 Romanian al and the syntax of case heads, Bucharest Working Papers in Linguistics XVI (2), 2014, 69-98.

 Agreeing Possessors and the Theory of Case, Bucharest Working Papers in Linguistics, XIII, 2011, 2, 5-35

Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea, Pronominal possessors and Feature Uniqueness, Language 87:1, 2011, 126-157

 Le roumain al comme tête de Cas, in Adam Ledgeway, Michela Cennamo, Guido Mensching (ed.), Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 4 : Syntaxe. Nancy, ATIL, 191-206

 On the Evolution of Articles into Agreement Markers in Romanian and Albanian, Bucharest Working Papers in Linguistics, XV, 2013, 1, 23-57

 The origin of the Romanian possessive-genitival article al and the development of the demonstrative system, Revue Roumaine de Linguistique, LVII, 2012, 1, 35-65.

Ion Giurgea and Carmen Dobrovie-Sorin, Nominal and Pronominal Possessors in Romanian. In A. Carlier and J.-C. Verstraete (eds.), Genitive Case and Genitive Construction. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2013, 105-139 [draft,pdf]

On the Reanalysis of the Article al into a genitive marker and the emergence of the adnominal dative in Romanian, in Gabriela Pană-Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Loise Esher (eds), Diachronic Variation in Romanian, Newcastle-upon-Avon, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 67-96

Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea, “Pronominal possessors” (chap. 6 §6), in Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea (eds.), A Reference Grammar of Romanian. I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, 347-354

Carmen Dobrovie-Sorin and Ion Giurgea, Romanian Genitives and Determiners. Bucharest Working Papers in Linguistics, VII, 2005, 1, 89-101.

Pronouns, NP Ellipsis

Book:

Pronoms, Déterminants et Ellipse Nominale. Une approche minimaliste. Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. [draft,pdf]

Articles, book chapters:

 The „pro-N” clitic en/ne and the theory of cliticization. Bucharest Working Papers in Linguistics XIV, 2012, 1, 39-56

Romanian genderless pronouns and parasitic gaps. In Sonia Colina, Antxon Olarrea & Ana Maria Carvalho (ed.) Romance Linguistics 2009. Selected papers from the 39th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Tucson, Arizona, March 2009. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2010, 231–248. [draft,pdf]

Romanian null objects and gender. In Vincenzo Moscati and Emilio Servidio (eds.), STiL - Studies in Linguistics Vol.3 - CISCL Working Papers : Proceedings of the XXXV Incontro di Grammatica Generativa, 2009, 167-180.

“The semantics of personal pronouns” (chap. 5, §§1.8.1-1.8.5) and “Reciprocal pronouns” (cap. 5 §4), in Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea (ed.), A Reference Grammar of Romanian. Volume I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, p. 268-280 and 294-308

 Elipsa nominală în grupuri cu determinanţi definiţi. In Zafiu, R., Croitor, B. and Mihail, A-M (eds.) Studii de gramatică. Omagiu Doamnei Profesoare Valeria Guţu Romalo. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, 85-97.

 Observaţii despre semantica pronumelor definite, Studii şi cercetări lingvistice LIX, 2, 365-379.

 Pronume descriptive. In Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării. Actele celui de-al 7-lea Colocviu al Catedrei de Limba română, Bucureşti, 7-8 decembrie, 2007. Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, 67-75.

 Despre legitimarea numelor vide. In C. Stan, R. Zafiu, A. Nicolae (ed.), Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pana Dindelegan, la aniversare. Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2007, 139-156

Problema numelor vide şi a structurii sintagmelor nominale fără nume exprimat. In M. Sala (ed.), Studii de gramatică şi de formare a cuvintelor, În memoria Mioarei Avram. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 161-176.

Gender, the issue of the Romanian neuter

Possible syntactic implementations of the controller vs. target gender distinction: the view from ambigenerics, Language Sciences 43, 2014, 47–61 [draft]

Blanca Croitor and Ion Giurgea, On the so-called Romanian neuter, Bucharest Working Papers in Linguistics XI, 2009, 2, 21-39

Gender on definite pronouns, Bucharest Working Papers in Linguistics X, 2008, 1, 97-120

Information structure, left periphery, subject positions

 Non-referential topical phrases in Romanian and the theory of topicality, Bucharest Working Papers in Linguistics 19, 1, 2017, 35-67.

Bare Quantifier Fronting as Contrastive Topicalization, Bucharest Working Papers in Linguistics XVII (2), 2015, 23-38.

 Preverbal Subjects and Topic Marking in Romanian, Revue roumaine de linguistique, LXII, 2017, 3, 279-322

On Romanian preverbal subjects, in Ingo Feldhausen, Martin Elsig, Imme Kuchenbrandt, Mareike Neuhaus (eds.), Romance Languages and Linguistic Theory 15. Selected papers from 'Going Romance' 30, Frankfurt. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2019, 200-218 [draft]

On the Interpretation of Focus Fronting in Romanian, Bucharest Working Papers in Linguistics XVIII, 2016, 2, 37-61

Ion Giurgea & Carmen Mîrzea Vasile, Syntactic Effects of Verum Focus in Romanian, Revue roumaine de linguistique, LXII, 2017, 3, 323-338

 Verum Focus in Polar Questions in Romanian: Prosodic Effects, Revue roumaine de linguistique, LXII, 2017, 1, 59-76

Silvio Cruschina, Ion Giurgea, and Eva-Maria Remberger, Focus fronting between declaratives and exclamativesRevue Roumaine de Linguistique, LX, 2015, 2-3, 257-275

Ion Giurgea & Eva-Maria Remberger, Polarity Fronting in Romanian and Sardinian, in Marie-Hélène Côté and Eric Mathieu (eds.), Variation within and across Romance Languages. Selected papers from the 41st Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Ottawa, 5–7 May 2011. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2014, 173-197 [draft]

Ion Giurgea & Eva-Maria Remberger, Verum Focus and Polar Questions, Bucharest Working Papers in Linguistics XIV, 2012, 2, 21-40.

Despre construcţia cu dublarea subiectului, in Valentina Cojocaru, Alexandru Nicolae, Mădălina Tăbăcitu, Rodica Zafiu (ed.), Actele celui de al șaptesprezecelea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică: Variație în română și în limbile romanice, București, Editura Universității din București, 2018 [draft]

Ion Giurgea & Eva-Maria Remberger, „Zur informationsstrukturellen Konfiguration und Variation postverbaler Subjekte in den romanischen Null-Subjekt-Sprachen”, Zeitschrift für Sprachwissenschaft 31, 2011, 43-99

Despre dislocarea focală în română, in Helga Bogdan Oprea, Andreea-Victoria Grigore, and Rodica Zafiu (eds.), Lingvistică românească, lingvistică romanică. Actele celui de-al XVI-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică (Bucureşti, 25-26 noiembrie 2016), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017, 67-74

Adjectives. Adjective placement, superlatives.

 Two Types of Quantity Relative Superlatives. To appear in Mihaela Tănase Dogaru, Alina Tigău, Mihaela Zamfirescu (eds.), (De)constructing Language Structure and Meaning, Cambridge Scholar Publishing.

 On absolute quality superlatives, Studii şi cercetări lingvistice LXXI (1), 2020, 126-135

Blanca Croitor & Ion Giurgea, Relative superlatives and Deg-raising, Acta Linguistica Hungarica Vol. 63 (2016) 4, 1-32

Alexandra Cornilescu & Ion Giurgea, The adjective, in Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea (ed.), A Reference Grammar of Romanian. I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, 355-529 [draft]

Adjective placement and linearization. In van Craenenbroeck, Jeroen (ed.), Alternatives to Cartography. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2009, 275-323. [draft]

La linéarisation des adjectifs en roumain : mouvement du N ou contraintes sémantiques? In M. Coene & L.Tasmowski (ed.), On Space and Time in Language. Cluj, Clusium, 2005, 51-73.

 Issues in the clausal syntax of Romanian: se-verbs, passives, control, the verbal cluster

On the Person Constraint on Romanian se-passives, in Ludovico Franco, Mihaela Marchis Moreno & Matthew Reeve (eds.), Agreement, case and locality in the nominal and verbal domains, 95–129. Berlin: Language Science Press, 2019 [draft].

Ion Giurgea and Maria Aurelia Cotfas, Agent Control in Passives in Romanian. To appear in Anne Mucha, Jutta M.Hartmann, and Beata Trawiński, Non-canonical control in a cross-linguistic perspective, John Benjamins.

Ion Giurgea and Maria Aurelia Cotfas, Double Passives and Control in Romanian, Revue roumaine de linguistique, LXIV, 2019, 2, 149-162

 The Romanian verbal cluster and the theory of head movement. In Julia Herschensohn (ed.), Romance Linguistics 2010. Selected papers from the 40th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Seattle, Washington, March 2010. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2011, 271-286. [draft] 

On the verbal complex and subject positions in Romanian. In N. Saramandu, M. Nevaci & C. I. Radu (eds.) Lucrările celui de al doilea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucharest: Editura Universităţii Bucureşti, 2009, 445-459.

Interrogatives

 Verum focus and Romanian polar questions. To appear in Alexandru Nicolae & Adina Dragomirescu (eds.), Romance Languages and Linguistic Theory 16. Selected papers from Going Romance 31, Bucharest. John Benjamins.

The Romanian Interrogative Particle oare in a Comparative and Historical Perspective, in G. Pană-Dindelegan, A. Dragomirescu, I. Nicula, A. Nicolae (eds.), Comparative and Diachronic Perspectives on Romance Syntax, 401-432. Newcastle-upon-Avon, Cambridge Scholars Publishing, 2018. [draft].

Exclamatives

 Types of exclamative clauses in Romanian. Revue Roumaine de Linguistique, LX, 2015, 1, 3-27.

 Exclamativele în română şi alte limbi romanice, in Marius Sala, Maria Stanciu-Istrate & Nicoleta Petuhov (eds.), Lucrările celui de-al cincilea Simpozion internațional de lingvistică. București, 27 – 28 septembrie 2013, Bucharest, Editura Univers Enciclopedic Gold, 262-280.

Tough-constructions

Romanian tough-constructions and multi-headed constituents, in C. Tortora, M. den Dikken, I. Montoya, and T. O’Neill (eds.), Romance Linguistics 2013. Selected papers from the 43rd Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), 2013, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2016, 119-137 [draft]

Ion Giurgea & Elena Soare, Agree or not : Tough choice. A study of Tough-constructions in Romanian in a comparative perspective, Langages 218, 2/2020, 39-51. [draft]

Ion Giurgea & Elena Soare, „Tough-constructions and the adjective/adverb distinction, in Adina Dragomirescu, Oana Niculescu, Camelia Ușurelu, Rodica Zafiu (ed.), Actele celui de al optsprezecelea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică: Româna și limbile romanice, București, Editura Universității din București, 2019, p. 33-44. [draft]

Ion Giurgea & Elena Soare, Tough constructions and raising reduced relatives, Bucharest Working Papers in Linguistics, IX, 2007, 1, 124-136.

Ion Giurgea & Elena Soare, When are adjectives raisers? Tough to get it. In Yehuda M. Falk (ed.), Proceedings of Israel Association for Theoretical Linguistics 23, Tel Aviv University.

Adverbs

Ion Giurgea & Carmen Mîrzea Vasile,  Celerity adverbs in Romanian: syntax and interpretation , in Buja, Elena, Stanca Măda, Mona Arhire (eds), (Re/De)Contextualisation. Structure, Use, and Meaning, Braşov, Editura Universității „Transilvania” din Brașov, 2017, 71-92

 Ion Giurgea & Carmen Mîrzea Vasile,  Comparative adverbs with a special syntax in Romanian, in Adriana Costăchescu, Cecilia Mihaela Popescu (eds), Hommages offerts à Maria Iliescu, Craiova, Editura Universităţii Craiova, 2017, 121-151

 Adverbul clitic mai ca particulă aditivă , in Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu (eds), Sintaxa ca mod de a fi: omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, București, Editura Universității din București, 2017, 215-224.

Aspect and temporal modifiers

 Temporal modifiers and the Romance imperfective, 53rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea(SLE), August 26 - September 1, 2020, and 46th Incontro di Grammatica Generativa (IGG), University of Siena, February 19-25, 2021

Locative Prepositional Phrases

On the interpretation of ad-verbal locatives in Romanian, in Maria Stanciu Istrate & Daniela Răuţu (eds), Lucrările celui de-al şaselea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucharest, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2017, 499-511 [ draft]

Romanian adnominal locative PPs and Argument Structure, in Ludmila Veselovská and Markéta Janebová (eds.), Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium  2014: Language Use and Linguistic Structure, Olomouc: Palacký University, 2014, 107-126 [ draft].

Historical linguistics: diachronic syntax and morphology of Romanian

 On the origin of the Romanian conjunction/complementizer de, Revue roumaine de linguistique, LXIV, 2019, 1, 3-28

 L’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ère personne pluriel datif-accusatif, Revue Roumaine de Linguistique, LVIII, 2013, 2, 131-143

Morphological and Syntactic Variation and Change in Romanian. In M. Loporcaro & F. Gardani (Eds.), The Oxford Encyclopedia of Romance Linguistics. Oxford University Press, 2021. [ draft]

 Constituirea formelor scurte ale demonstrativelor în română. In Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae (eds.), Limba română: direcţii actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică (Bucureşti, 9-10 decembrie 2011). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, 129-138

Ion Giurgea, Monica Vasileanu şi Iulia Comaromi, Despre evoluţia adverbelor deictice de la latină la română, Al 20-lea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică: Limba română – modernitate și continuitate în cercetarea lingvistică, 20-21 noiembrie 2020

Etymology

Books:

coordinator: Ion Giurgea & Cristian Moroianu (coord.), Dicţionarul etimologic al limbii române, Vol. II partea II: Clac-Cyborg. Bucharest, Editura Academiei Române, 2018

coauthor, member of the revision commission: Marius Sala, Andrei Avram (coord.), Dicţionarul etimologic al limbii române: Vol. I: A-B. Bucharest, Editura Academiei Române, 2010; Vol. II partea I: Ca-Cizmă. Bucharest, Editura Academiei Române, 2015.

Articles, proceedings:

 Etimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesară, Limba Română LXV, 2016, 3, 378-386

Ion Giurgea, Cristian Moroianu, and Monica Vasileanu, Contribuții etimologice ale DELR în domeniul neologismelor, in Carmen Mîrzea Vasile, Isabela Nedelcu, Mădălina Tăbăcitu (eds.), Actele celui de-al 19-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de lingvistică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2020, 373-382

Ion Giurgea, Cristian Moroianu, and Monica Vasileanu,  Aspects regarding the treatment of neologisms in DELR. Completing previous etymological explanations/  Despre tratamentul neologismelor în DELR. Corijări şi completări etimologice, Diacronia, 11, 2020, A158 (1-18)

Romance Linguistics

Giurgea Ion & Eva-Maria Remberger,  Illocutionary Force, in Adam Ledgeway & Martin Maiden (eds.), The Oxford Guide to the Romance Languages, Oxford, Oxford University Press, 2016, 863–878 [draft].

Relative Clauses: amount relatives, non-finite relatives

Alexander Grosu and Ion Giurgea,  Selected aspects of amount relatives: The Romanian-English connection, Linguistics Beyond and Within 1, 2015.

Alexander Grosu and Ion Giurgea,  Entity-denoting amount relatives: The‘smoking gun’, in Ellen Brandner, Anna Czypionka, Constantin Freitag & Andreas Trotzke (eds.), Charting the Landscape of Linguistics: On the Scope of Josef Bayer’s Work, 67-71.

Ion Giurgea and Elena Soare, Modal non-finite relatives in Romance. In Martin G. Becker & Eva-Maria Remberger (eds.), Modality and Mood in Romance: Modal interpretation, mood selection, and mood alternation. Berlin, New York: De Gruyter, 2010, 57-80 [ draft]

Ion Giurgea and Elena Soare, Predication and the Nature of Non-Finite Relatives in Romance. In Anna Maria Di Sciullo & Virginia Hill (eds.) Edges, Heads and Projections: Interface Properties. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2010, 313-353. [ draft]

Morphology

Nominal Inflection. In Carmen Dobrovie-Sorin & Ion Giurgea (eds.), A Reference Grammar of Romanian. Volume I: The Noun Phrase. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2013, 827-856. [ draft]

 

Ultima actualizare în Miercuri, 12 Mai 2021 10:38
 

Ultimele noutăți

Cele mai accesate


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.