Activitate de cercetare

Home Fonetică și Dialectologie
PDF Imprimare Email

REVIZIA ARTICOLELOR

                Fiecare dintre articolele primite spre publicare este trimis pentru revizie la doi membri ai Comitetului de Redacţie, specialişti în subdomeniul în care se înscrie articolul. Procesul de evaluare a lucrărilor ştiinţifice (peer-review blind procedure) constă în analiza critică a manuscriselor ştiinţifice, de către experţi evaluatori care fac parte din Comitetul de redacţie, dar şi de către referenţi ştiinţifici. Referenţii sunt lingvişti din ţară şi din străinătate (academicieni, profesori universitari, conferenţiari, cercetători ştiinţifici din principalele centre universitare din ţară şi din străninătate), specialişti în domeniul dialectologiei şi al foneticii. Dacă articolul este acceptat pentru publicare, autorul primeşte (prin e-mail) observaţiile recenzenţilor şi, în funcţie de acestea, retrimite textul revizuit. Revizia articolelor poate dura mai multe luni, dar asigură revistei standarde ştiinţifice înalte. Apariţia unor articole poate întârzia ca urmare a faptului că au prioritate autorii din afara Comitetului editorial. Referenţii îl ajută pe redactor-șef să ia decizii editoriale și, pot ajuta, de asemenea, autorul în îmbunătățirea manuscrisului.

                Orice manuscris primit pentru examinare este tratat ca un document confidențial. Nu este discutat cu alte persoane, cu excepția cazului în care aceasta este autorizată de redactorul-șef.

                Referenţii identifică lucrările relevante publicate care nu a fost citate de autori. Referentul ar trebui, de asemenea, să atragă atenția editorului oricărei similarităţi sau suprapunere a cu manuscrisul în curs de examinare cu orice altă publicaţie despre care are cunoştinţă. Evaluarea se realizează completând un formular cu patru itemi care vizează:

1.Relevanța articolului în activitatea de cercetare a domeniului;

2. Gradul de originalitate al articolului;

3. Calitatatea științifică a articolului;

4. Claritatea, precizia și soliditatea argumentării.

Punctajul obţinut nu trebuie să fie mai mic de 8 (opt) pentru ca articolul să fie publicat.

                Redactorul-şef şi membrii Comitetului de Redacţie evaluează articolele pentru identificarea şi selectarea preliminară a materialelor care se încadrează în domeniile tematice şi standardele ştiinţifice ale revistei. Analiza vizează criterii care se referă la:

                Manuscrisele care nu respectă criteriile minimale menţionate mai sus sunt returnate autorilor.
                Referentul face observaţii punctuale ţinând de forma şi fondul articolului şi prin atribuirea de către acesta a unui punctaj, care nut trebuie să fie mai mic de 8.
Recomandarea referentuluipoate fi: 1. Articolul va fi publicat în forma în care a fost primit(micile sugestii de corectură vor fi transmise direct pe text): [DA/NU]; 2. Articolul necesită modificări de exprimare şi/sau editare: [DA/NU]; 3. Articolul necesită modificări de conţinut [DA/NU]; Articoluleste respins [DA/NU].

                Dacă între calificativele celor doi evaluatori sunt diferenţe majore, se va apela la un al treilea expert. Autorului i se vor comunica decizia şi recomandările referenţilor.

                După retransmiterea manuscrisului corectat şi completat de autor, în funcţie de recomandările referenţilor, articolul va fi înaintat acelorași evaluatori, care se vor pronunţa cu privire la oportunitatea publicării acestuia.

                Articolele autorilor a căror limbă maternă nu este limba engleză / franceză / spaniolă/ italiană sunt verificate de specialişti în domeniu. Doar în urma acestei verificări lucrarea va fi trimisă la redacție. Lucrările care nu îndeplinesc criteriile redactării unui text științific într-o limbă străină pot fi respinse.

                Textul final aprobat al articolului (după modificările sugerate de evaluatori şi avizul Comitetului de Redacţie) este trimis persoanei/persoanelor din redacţie care răspunde/răspund de planificarea editorială, urmând ca autorul să fie informat asupra datei apariţiei. Decizia finală privind publicarea manuscriselor aparţine Redactorului şef şi/sau Redactorului şef adjunct şi al Secretarului de Redacţie.

                Lucrările acceptate sunt ordonate pe numere de apariţie anuală ale revistei.

                Pentru publicarea articolului  nu se solicită taxă.

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.