Activitate de cercetare

Home PROIECTE GAR-UM-2019-I-1.5-3. MIDVAL
PDF Imprimare Email
  1. Oana Niculescu, 2019, Safeguarding oral stories from the past. The case of Romania’s cultural heritage reflected in the National Phonogramic Archive, comunicare orală la Cultural Heritage and Identities: Normative Perspectives, Sustainability and Global Governance, 15 – 17 noiembrie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

  2. Oana Niculescu, 2019, Recuperarea digitală a fișelor de sat din cadrul Arhivei fonogramice a limbii române prin intermediul proiectului MIDVAL, comunicare orală la Al 19-le colocviu internațional al Departamentului de lingvistică, 22 – 23 noiembrie 2019, Facultatea de Litere, Universitatea din București

  3. Oana Niculescu, 2020, Preserving and Digitally Restoring Forgotten Stories from Romania’s National Phonogram Archives, comunicare orală realizată online la SLE 2020, 26 august – 1 septembrie

  4. Oana Niculescu, Mara Manta, 2020, O altă perspectivă asupra anchetei dialectale: situația schițelor și a desenelor din însemnările de teren pentru AFLR, comunicare orală realizată online la Cel de al 19-lea Simpozion internațional de dialectologie, 10-11 septembrie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.