Home PROIECTE PN-II-RU-TE-2014-4-2523
PDF Imprimare Email

CONVERGENTE LINGVISTICE BALCANO-ROMANICE IN DIALECTELE ROMANESTI

SUD-DUNARENE

TINERE ECHIPE DE CERCETARE - PN-II-RU-TE-2014-4-2523

RAPORT 04.05.2015- 30.11. 2017

Echipă :

 

CSI dr. Manuela Nevaci, director proiect

CS dr. Ionuţ Geană, cercetător postdoctoral

CS drd. Carmen-Irina Floarea, doctorand

ASC drd. Teodora-Nicoleta Toroipan, doctorand

 

$11.      O carte de referinţă (colectivă) apărută într-o editură consacrată din ţară

Nevaci, Manuela(coord.), Ionuț Geană, Irina Floarea, Teodora Toroipan, Convergențe lingvistice balcano-romanice în dialectele românești sud-dunărene, Editura Universității din București, 2017.ISBN 978-606-16-0921-5.

2. Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută într-o editură consacrată din ţară sau din străinătate

1. Nevaci, Manuela, Romanic vs balcanic în structura formelor pronominale din dialectele româneşti sud-dunărene, în, „Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare” (ed. Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu), Editura Univesrităţii din Bucureşti, 2017, p. 303-310.ISBN978-606-16-0846-1.

2. Nevaci, Manuela, Romanic vs balcanic în exprimarea complementului circumstanţial de loc în dialectul aromân, în „Lingvistică generală, lingvistică formală, lingvistică computaţională. Omagiu profesorului Emil Ionescu la 60 de ani”, (ed. coord. Verginica Barbu Mititelu et alii) Editura Univesităţii din Bucureşti, 2017, p. 127-136. ISBN 978-606-16-0873-7.

3. Nevaci, Manuela, Carmen-Irina Floarea, Romance and Balkan Concordances in Aromanian and Meglenoromanian Dialects, în „Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 2. Александрова, Татяна, Диана Благоева (ред.). София: Институт за български език, 2017., p. 153-160. ISBN 978-954-924-899-9.

4. Geană, Ionuț, On the use of the compound past in Istro-Romanian, în „Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare” (ed. Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu), Editura Universității din București, 2017, p. 209-214. ISBN978-606-16-0846-1.

5. Nevaci, Manuela (cu Nicolae Saramandu), Dialectologie română sud-dunăreană în „Lingvistica românească”, Bucureşti,2017 (coordonator: Marius Sala, Nicolae Saramandu), Editura Academiei Române (în curs de apariţie).

     6. Nevaci, Manuela (cu Nicolae Saramandu), Les dialectes roumains dans la perspective de la géographie linguistique, în « Homenaxe a Manolo González», Editor Universidade de Santiago de Compostela, 2017 (sub tipar). 

3. Un articol apărut într-o revistă de specialitate din străinătate / din ţară, cotată Erih-PLUS

1. Floarea, Carmen-Irina,Denumiri pentru CUCUI în graiurile dacoromâne pe baza ALRR. Sinteză I, în „Fonetică şi Dialectologie”, XXXVI, 2017, p. 26- 35.

2. Geană, Ionuț, „Voice in Istro-Romanian. A Corpus-Based Analysis”, în „Fonetică și dialectologie”, XXXVI, Bucureşti, 2017, p. 36-46.

         3. Nevaci, Manuela, Concordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte

dialecte ale limbii române, în „Fonetică și dialectologie”, XXXVI, Bucureşti, 2017, p. 92-105. 

4. Teodora-Nicoleta Toroipan, Observaţii asupra elementului latino-romanic în morfologia dialectelor româneşti sud-dunărene, în „Fonetică și dialectologie”, XXXVI, Bucureşti, 2017, p. 190-195.

 Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.