Home PROIECTE PN-II-RU-TE-2014-4-2480
PDF Imprimare Email
 1. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, Vasileanu, Monica.Abordări experimentale ale anglicismelor: câteva exemple, la Al 16-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică: lingvistică românească, lingvistică romanică, Universitatea din București, București, România, 25-26 noiembrie 2016.
 2. Vasileanu, Monica. L’influenza della lingua inglese sulla lingua romena nel passato e nel presente, prezentare ținută în cadrul Departamentului de studii literare, lingvistice și comparate, Universitatea L’Orientale, Napoli, 3 noiembrie 2016.
 3. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, Vasileanu, Monica.Language change trends in present-day Romanian, la The 15th International Conference Language, Literature, And Cultural Policies – The Past in the Present”, Universitatea din Craiova, Craiova, România, 29 septembrie – 1 octombrie 2016.
 4. Cojocaru, Valentina, Corbeanu, Ramona-Cătălina. Anglicisms in Romanian TV News Broadcasting. A Corpus Analysis, la The 15th International Conference Language, Literature, And Cultural Policies – The Past in the Present”, Universitatea din Craiova, Craiova, România, 29 septembrie – 1 octombrie 2016.
 5. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, Vasileanu, Monica. Is the Use of Anglicisms by Romanians Contextdependent?, la ExAPP2016 – The 3rd Conference on Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation, Universitatea din Viena, Viena, Austria, 21-24 septembrie 2016.
 6. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria. The Challenges of Data Collection in Contemporary Romanian Linguistic Research, la PLM2016 – The 46th Poznań Linguistic Meeting, Universitatea Adam Mickiewicz, Poznań, Polonia, 15-17 septembrie 2016.
 7. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, Vasileanu Monica.How speaker attitudes are changing present-day Romanian. A socio-linguistic overview, la ICS-1 – The 1st International Conference on Sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality, Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta, Ungaria, 1-3 septembrie 2016.
 8. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria. Consequences of Mandatory Foreign Language Learning for Professional Development, la INPRA 2016 – The 7th International Conference on  Intercultural Pragmatics and Communication, Universitatea din Split, Split, Croația, 10-12 iunie 2016.
 9. Vasileanu, Monica. Speakers’ Attitude vs. Official Attitude: the Case of Romanian Anglicisms, at INPRA 2016 – The 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, Universitatea din Split, Split, Croația, 10-12 iunie 2016.
 10. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, Romanian at the Crossroads of Multilingualism and Multiculturalism. Where to? comunicare în plen la The 5th Conference of Romanian Studies at the University of Lisbon Translations We Live by: Romanian at the Crossroads of Multilingualism, Universitatea din Lisabona, Lisabona, Portugalia, 16-17 mai2016.
 11. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, Anglicisms and metaphor, at CLIE 2016 – The Conference on Linguistic and Intercultural Education, “1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, Romania, April 21-24, 2016.
 12. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, Vasileanu Monica.New or old Anglicisms in Present-day Romanian?, la CLIE 2016 – The Conference on Linguistic and Intercultural Education, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România, 21-24 aprilie 2016.
 13. Corbeanu, Ramona-Cătălina, Cojocaru, Valentina. HOME SCHOOLING – a necessary Anglicism in Romanian?, la CLIE 2016 – The Conference on Linguistic and Intercultural Education, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România, 21-24 aprilie 2016.
 14. Vasileanu, Monica. Metaphors in translation: a relevance-theoretic approach, la CLIE 2016 – The Conference on Linguistic and Intercultural Education, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România, 21-24 aprilie 2016.
 15. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, Vasileanu Monica.Influența limbii engleze asupra românei. O perspectivă diaronică, la Al 15-lea Colocviu internațional al Departamentului de Lingvistică: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Universitatea din București, București, România, 27-28 noiembrie 2015.
 16. Niculescu-Gorpin, Anabella-Gloria, 'Financial Risk' in Translation, comunicare în plen la conferința de deschidere a proiectului Invariante universale și variante ale metaforei economice în limbile românăși engleză: o abordare cognitivă din perspectiva lingvisticii corpusului, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România, 23-24 noiembrie 2015.
 Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.