Home PROIECTE PN-II-RU-TE-2014-4-2480
PDF Imprimare Email

Cercetarea de față propune o abordare multidisciplinară a schimbărilor lingvistice produse ca urmare a contactului direct sau indirect între limbi, mai exact a schimbărilor care au loc în limba română actuală ca urmare a contactelor lingvistice și extralingvistice intense cu spațiul anglo-saxon. Demersul nostru academic se dorește a fi o analiză interdisciplinară a vastei influențe a limbii engleze asupra limbii române actuale folosite atât în țară cît și în diaspora, punând accentul pe aspectele socio-psihologice, antropologice și lingvistice ale schimbărilor și contactului lingvistic. Prin urmare, agenda noastră de cercetare se va concentra în mod deosebit pe schimbările prin care trece limba română actuală sub puternica influență a englezei. Pentru a putea însă trage concluzia că influența limbii engleze asupra limbii române actuale nu mai este decât foarte rar percepută de vorbitorii români ca o influență străină, și că, prin urmare, limba română trece rapid printr-o transformare fără precedent, se impune o cercetare de tip psiholingvistic, prin folosirea de chestionare și teste care să verifice timpul de procesare și reacțiile vorbitorilor la astfel de fenomene lingvistice. Acesta este principalul obiectiv al studiului nostru, alături de crearea unui corpus de limbă român? actuală în baza căruia să identificăm anglicismele pe care le vom folosi la elaborarea chestionarelor și testelor.

 Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.