Activitate de cercetare

Home PN-II-RU-PD-2012-3-0490
PDF Imprimare Email

1. Blanca Croitor, Vocativul în limba română veche, la Al 13-lea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Bucure?ti, 13-14 decembrie 2013.[pdf]

  2. Blanca Croitor, Agreement of Romanian superlative adverbs, la The Interfaces of Adjective and Adverb in Romance and English, Universitatea din Graz, Austria, Departamentul de Filologie romanic?, 5-7 iunie 2014 (cu Carmen Mîrzea Vasile). [doc]

  3. Blanca Croitor, Dublarea sintactică în textele dialectale, la Cea de-a XVI-a ediție a Simpozionului Interna?ional de Dialectologie, Dialectologia românească în contemporaneitate, Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” și Societatea Română de Dialectologie, 11-12 septembrie 2014. [pdf]

   4. Blanca Croitor, Dublarea obiectului direct în româna veche, la A XIII-a ediție a Simpozionului Internațional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, în colaborare cu Asociația Culturală „A. Philippide”, Limba și cultura română: abordări interne și perspective externe, Ia?i, 17-19 septembrie 2014. [pdf]

   5. Blanca Croitor, Clitic doubling in old Romanian: Between syntactic variation and grammaticalization, la Cel de-al XIV-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, Facultatea de Litere a Universității din București, Variația lingvistică: Probleme Actuale, 28-29 noiembrie 2014. [pdf]

  6. Blanca Croitor, Ion Giurgea, Some notes on relative superlatives, la The 17th Annual Conference of the English Department, organizat? de Departamentul de Limba Englez? de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, 4-6 iunie 2015.[pdf]

  7. Blanca Croitor, Ion Giurgea, Relative superlatives and Deg-raising, la Budapest Linguistics Conference (BLINC 2015), organizată de Eötvös Loránd University, the Department of English Linguistics in the School of English and American Studies of ELTE (co-organizatori: Facultatea de Științe Umaniste din cadrul ELTE și Institutul de Lingvistică al Academiei Ungare de Științe), 18–20 iunie 2015.[pdf]

  8. Blanca Croitor, The grammaticalization of clitic doubling in Romanian, la 2015 Annual Meeting of the Linguistics Association of Great Britain (LAGB 2015), desfășurată la University College London, 15-18 septembrie 2015. [pdf]

  9. Blanca Croitor, On clitic doubling in Romanian, la 52nd International Prof. Arturs Ozols Conference „Grammatical and lexical variance in language system”, Facultatea de Științe Umaniste, Universitatea din Riga, Letonia, 17-18 martie 2016.[pdf]

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.