Imprimare
 1. Emanuela Timotin, Andrei Timotin, „Un text românesc inedit din 1763 despre ceremonialul alegerii și încoronării împăratului romano-german”, Revista istorică (ERIH, CNCS), s.n., 26, 2015, nr. 3-4, p. 231–248[pdf]

 2. Emanuela Timotin, „Glose într-un text românesc de ceremonial necunoscut din 1763 despre alegerea şi încoronarea împăratului romano-german”, Limba română (ERIH, CNCS), 65, 2016, nr. 1, p. 117–126 [pdf]

 3.  Andrei Timotin, „Despre obiceiurile de la Curtea domnească într-o descriere a Țării Românești de pe la 1760”, în M. Sala, Maria Stanciu Istrate și Emanuela Timotin (ed.), Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareș la împlinirea vârstei de 80 de ani, București, Univers Enciclopedic Gold, 2016, p. 240–246[pdf]

 4. Ovidiu Olar, „ʻThe Father and His Eldest Sonʼ. The Depiction of the 1667 Muscovite Palm Sunday Procession by the Metropolitan of Gaza Paisios Ligaridis and its Significance”, Revue de l’histoire des religions (ISI, ERIH), 235 (2018), 1, p. 5–36

 5. Emanuela Timotin, „La tradition roumaine manuscrite de La Lamentation d’Adam à l’expulsion du paradis”, în Francesca Barone, Caroline Macé, Pablo Ubierna (ed.), Philologie, herméneutique et histoire des textes entre Orient et Occident. Mélanges en hommage à Sever J. Voicu, Turnhout, Brepols, 2017, p. 729–754 

 6. Emanuela Timotin, „Particularități morfologice (morfosintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763”, în Adina Dragomirescu et alii, Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, București, Editura Universității București, 2017, p. 425–430

 7. Emanuela Timotin, „Între Cantacuzini și Habsburgi. Aspecte lexicale ale unui text de ceremonial tradus din germană în română în 1763”, în Adriana Costăchescu, Mihaela Cecilia Poescu, Hommages offerts à Maria Iliescu, Craiova, Editura Universitaria, 2017, p. 276–287

 8. Emanuela Timotin, „Dialogurile lui Adam cu raiul însuflețit și cu Dumnezeu. Precizări filologice despre cea mai veche versiune românească a Verșului lui Adam”, Limba română (ERIH, CNCS), 66, 2017, nr. 1, p. 95–105[pdf]

 9.  Andrei Timotin, „Învățătură pentru sfânta lăturghie. O cazanie necunoscută din secolul al XVII-lea”, Limba română (ERIH, CNCS), LXIV, 2017, nr. 1, p. 8694[pdf]

 10. Ovidiu Olar, „« Un trésor enfoui ». Kyrillos Loukaris et le Nouveau Testament en grec publié à Genève en 1638 à travers les lettres d’Antoine Léger”, Cahiers du Monde Russe (ISI), 58, 2017, p. 341–370

 11. Anca Sapovici, „Schimbări de cod dintre greacă și română în scrierile Mitropolitului Matei al Mirelor”, Limba română (ERIH, CNCS), 66, 2017, nr. 3, p. 391–408  

 12. Andrei Timotin, „Le Code des usages de Gheorgaki le logothète et ses rapports avec la littérature byzantine de cérémonial”, Études balkaniques(ERIH), 54, 2018, p. 314–323

 13. Ovidiu Olar, „Two Eighteenth-Century Adventurers and the Myth of Skanderbeg”, Revista istorică (ERIH, CNCS), 28, 2017, p. 65–76  

 14. Emanuela Timotin, „Versifier la Passion. Les versions roumaines versifiées du Rêve de la Vierge dans leur contexte littéraire (XVIIe – XIXe siècles)”, Neophilologus (ISI), 102 (2018), nr. 4, p. 471-481

 15. Emanuela Timotin, „The Romanian Tradition of The Legend of Saint Sisinie (the 16th-19th centuries): Typology and Manuscript Variation”, The Journal of Ethnography and Folklore (ISI), 2018, p. 190-218 (cu Marius Mazilu)

 16. Emanuela Timotin, „Literatura română de ceremonial, o literatură pentru principi”, în Actele Colocviului de Literatură română veche „Literatura principilor”, București, 2018

 17. Anca Sapovici, „Sfaturile lui Matei al Mirelor către Alexandru Iliaș: tematică, retorică, limbaj”, în Actele Colocviului de Literatură română veche „Literatura principilor”, București, 2018

 18. Emanuela Timotin, „De ce și când se versifică versiunile românești ale Visului Maicii Domnului?”, în Emanuela Timotin (ed.), Elemente de ceremonial în literatura din spaţiul românesc (secolele al XIV-lea – al XVIII-lea), București, Editura Academiei Române, 2019, p. 201–208

 19. Anca Sapovici, „Ceremonial și exemplaritate în texte parenetice bizantine și postbizantine”, în Emanuela Timotin (ed.), Elemente de ceremonial în literatura din spaţiul românesc (secolele al XIV-lea – al XVIII-lea), București, Editura Academiei Române, 2019, p. 106–117

 20. Ovidiu Olar, „Despre îndatoriri și virtuți. Elemente de retorică vizuală în documente valahe de epocă fanariotă: Milostenia”, în Emanuela Timotin (ed.), Elemente de ceremonial în literatura din spaţiul românesc (secolele al XIV-lea – al XVIII-lea), Editura Academiei Române, 2019, p. 181–200

 21. Andrei Timotin, „Ceremonialul funerar în polemica religioasă. Despre circulația câtorva texte bizantine în spațiul românesc în veacul al XVII-lea”, în Emanuela Timotin (ed.), Elemente de ceremonial în literatura din spaţiul românesc (secolele al XIV-lea – al XVIII-lea), București, Editura Academiei Române, 2019, p. 118–125

 

Cărți

     22.  Emanuela Timotin (ed.), Elemente de ceremonial în literatura din spaţiul românesc (secolele al XIV-lea – al XVIII-lea), București, Editura Academiei Române, 2019