Imprimare
 1. Ovidiu Olar: „Frunza verde sau despre o (im)posibilă istorie a corupției în Țările Române. Din rapoartele capuchehaielor lui Constantin Mavrocordat la Înalta Poartă”, Institutul de Istorie N. Iorga, Sesiunea anuală de comunicări științifice: „Despre ambiguitate în istorie: neînțelegeri, duplicitate, echivoc” (7-8 decembrie 2015, București, România).
 2. Emanuela Timotin: „A recently edited Life of Scanderbeg translated from Italian into Romanian in 1763”, Conferința Internațională Skanderbeg in the history and culture of Europe, Institutul de Studii Slavone și Universitatea Adam Mickiewicz din Poznan, (14-15 iunie 2016, Poznan, Polonia)
 3. Ovidiu Olar: „The 18th century adventurers and the myth of Skanderbeg”, Conferința Internațională Skanderbeg in the history and culture of Europe, Institutul de Studii Slavone și Universitatea Adam Mickiewicz din Poznan (14-15 iunie 2016, Poznan, Polonia)
 4. Emanuela Timotin: „Le rôle de la versification dans la tradition roumaine du Rêve de la Vierge”, Al 28-lea Congres Internațional de Lingvistică și Filologie Romanice, Universitatea Sapienza, Roma (18-23 iulie 2016, Roma, Italia)
 5. Emanuela Timotin: „Codifying sins for catechetic purposes. The Romanian tradition of the Byzantine apocryphal Letter of Christ on the Observance of Sunday”, Al 23-lea Congres de Studii Bizantine, Institutul de Studii Bizantine al Academiei de Științe a Serbiei (22-27 august 2016, Belgrad, Serbia)
 6. Andrei Timotin: „Le Code des usages de Gheorgaki le logothète (Jassy, 1762) et ses rapports avec la littérature byzantine de cérémonial”, Al 23-lea Congres de Studii Bizantine, Institutul de Studii Bizantine al Academiei de Științe a Serbiei, (22-27 august 2016, Belgrad, Serbia)
 7. Anca Mihaela Sapovici: „The Parenetic Works within the Romanian Culture” Al 23-lea Congres de Studii Bizantine, Institutul de Studii Bizantine al Academiei de Științe a Serbiei (22-27 august 2016, Belgrad, Serbia)
 8. Emanuela Timotin: „La Lamentation d’Adam à l’expulsion du paradis dans les cérémonies religieuses roumaines”, Sesiunea de comunicări a Comisiei mixte româno-bulgare de istorie, Institutul de Balcanistică al Academiei Bulgare de Științe (29 septembrie 2016, Sofia, Bulgaria)
 9. Andrei Timotin: „Le Code des usages de Gheorgaki le logothète et le Traité des offices du Pseudo-Kodinos”, Sesiunea de comunicări a Comisiei mixte româno-bulgare de istorie, Institutul de Balcanistică al Academiei Bulgare de Științe (29 septembrie 2016, Sofia, Bulgaria)
 10. Emanuela Timotin: „The use of Greek in 18th century Romanian ceremonial texts. A reassessment”, 1st International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor, Universitatea Aristotel din Salonic și Teloglion Fine Arts Foundation (3-5 noiembrie 2016, Salonic, Grecia)
 11. Anca Mihaela Sapovici: „Η σημασιολογική εξέλιξη των ελληνικών λεξιλογικών δανείων στην σύγχρονη Ρουμανική γλώσσα”, 1st International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor, Universitatea Aristotel din Salonic și Teloglion Fine Arts Foundation (3-5 noiembrie 2016, Salonic, Grecia)
 12. Emanuela Timotin: „Un text românesc de ceremonial din 1763 despre alegerea împăratului romano-german. Probleme filologice”, Cercul DiaLex, Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” (30 martie 2017, Cluj, România)
 13. Emanuela Timotin: „Literatura română de ceremonial din secolul al XVIII-lea. O analiză lexicală”, Conferințele Catedrei de limba română, Universitatea din București (11 mai 2017, București, România)
 14. Emanuela Timotin: „Ceremonializare și versificare. Cazul Visului Maicii Domnului”, Colocviul internațional Literatura de ceremonial în spațiul românesc. Definiții, probleme, metode, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (19 mai 2017, București, România)
 15. Andrei Timotin: „Ceremonialul funerar în polemica religioasă. Despre circulația câtorva texte bizantine în spațiul românesc în veacul al XVII-lea”, Colocviul internațional Literatura de ceremonial în spațiul românesc. Definiții, probleme, metode, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (19 mai 2017, București, România)
 16. Ovidiu Olar: „Despre îndatoriri și virtuți. Elemente de retorică vizuală în documente valahe de epocă fanariotă”,Colocviul internațional Literatura de ceremonial în spațiul românesc. Definiții, probleme, metode, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (19 mai 2017, București, România)
 17. Anca Sapovici: „Elemente de ceremonial în operele parenetice bizantine și din spațiul cultural românesc”, Colocviul internațional Literatura de ceremonial în spațiul românesc. Definiții, probleme, metode, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (19 mai 2017, București, România)
 18. Emanuela Timotin: „Narratives about Melchizedek in the Romanian Manuscripts (17th – 18th Centuries)”, Congresul Society of Biblical Literature, Secţiunea Rethinking Biblical Written Tradition through Slavonic Interpretations, Humboldt Universität (7 – 11 august 2017, Berlin, Germania)
 19. Emanuela Timotin: „Literatura română de ceremonial, o literatură pentru principi”, Colocviul de Literatură română veche Literatura principilor, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” (24 noiembrie 2017, București, România)
 20. Anca Sapovici: „Sfaturile lui Matei al Mirelor către Alexandru Iliaș: tematică, retorică, limbaj”, Colocviul de Literatură română veche Literatura principilor, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” (24 noiembrie 2017, București, România)
 21. Emanuela Timotin: „Versiunile manuscrise românești ale narațiunii despre Melchisedec atribuite Sfântului Atanasie și raportul lor cu Palia istorică”, Al șaptesprezecelea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică: Variație în română și în limbile romanice, Universitatea din București (25 noiembrie 2017, București, România)