Home Institutul de Fonetic? ?i Dialectologie, 1961-2001
PDF Imprimare Email

   

INSTITutuL DE FoNETic? ?i DIALECTOLOGIE AL. ROSETTi" - 40 DE ANI DE EXISTEN??, 1961-20015

Nicolae saramandu, Manuela Nevaci
 
ncepnd cu anul 1961, cercetarea ?tiin?ific? n domeniul foneticii ?i al dialectologiei s-a desf??urat n cadrul Centrului de Cercet?ri Fonetice ?i Dialectale al Academiei Romne. Centrul s-a nfiin?at din ini?iativa acad. Alexandru Rosetti - care a fost ?i primul s?u director - ?i cu colaborarea prof. Boris Cazacu, prin transformarea n unitate autonom? a Sec?iei de fonetic? ?i dialectologie nfiin?ate n 1959 n cadrul Institutului de Lingvistic? din Bucure?ti al Academiei Romne6.nfiin?area Centrului a fost precedat? ?i, ntr-un fel, anticipat? de publicarea, ncepnd din anul 1958, a revistei de profil Fonetic? ?i dialectologie (FD), din care, n perioada 1958-1961, au ap?rut trei numere (1958, 1960, 1961)7, redactor responsabil fiind acad. Al. Rosetti.

5

Sub diverse nume: Centrul de Cercet?ri Fonetice ?i Dialectale, Institutul de Cercet?ri Etnologice ?i Dialectologice, Institutul de Fonetic? ?i Dialectologie.

6  V. Marius Sala, Fostul sector de fonetic? ?i dialectologie, n Academia Romn?, Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan ", 50 de ani de existen?? (1949-1999), Editura Univers Enciclopedic, Bucure?ti, 1999, p. 183-184.

7n anii 1962-2008 au ap?rut - cu o ntrerupere de 15 ani (1976-1990) -numerele IV-XXVII ale revistei, condus? succesiv de Al. Rosetti (IV-VII, 1962-1971), B. Cazacu (VIII-IX, 1973-1975), A. Avram (X-XI, 1991-1992) redactori responsabili, Em. Vasiliu director/N. Saramandu redactor-?ef (XII-XXI, 1993-2002) ?i N. Saramandu redactor-?ef (XXII-XXVII, 2003-2008).


Crearea unei unit??i de cercetare autonome pentru domeniile foneticii ?i dialectologiei a fost pe deplin motivat?, avnd n vedere dezvoltarea celor dou? discipline n perioada interbelic?. nainte de al Doilea R?zboi Mondial, Al. Rosetti nfiin?ase la Bucure?ti, n cadrul Facult??ii de Litere a Universit??ii, un Laborator de fonetic? experimental?, care a fost integrat n Institutul de Lingvistic?, la crearea acestuia, n 1949. n ceea ce prive?te dialectologia, se


f?cuser? progrese nsemnate prin publicarea, n perioada 1938-1942, a Atlasului lingvistic romn (autori: Sever Pop ?i Emil Petrovici, sub conducerea lui Sextil Pu?cariu). Dezvoltarea n continuare a cercet?rilor n aceste dou? domenii pretindea o baz? logistic? adecvat? (aparatur? tehnic? pentru nregistr?rile de texte ?i studiile de fonetic? experimental?) ?i un suport financiar de durat? pentru anchetele dialectale. Centrul, din 1990 Institutul de Fonetic? ?i Dialectologie, s-a consacrat, n timp, ca unitate de cercetare specializat? pentru studiul limbii romne vorbite n varietatea ei dialectal? ?i social?, crend, n acest scop, prin arhivele de texte, cea mai bogat? colec?ie de date la nivel na?ional.

n 1974, n urma reorganiz?rii" Academiei, Centrul de Cercet?ri Fonetice ?i Dialectale ?i-a pierdut autonomia, fiind nglobat, mpreun? cu Institutul de Folclor al Academiei ?i cu Centrul Crea?iei Populare din cadrul Consiliului Culturii ?i Educa?iei Socialiste, n nou-creatul Institut de Cercet?ri Etnologice ?i Dialectologice, aflat pn? n 1990, cnd s-a desfiin?at, n subordinea Consiliului men?ionat.

Dup? evenimentele din 1989, Academia Romn? ncepe, n 1990, recuperarea" unit??ilor de cercetare abuziv ndep?rtate, n 1974, din structurile sale. Printre primele colective de cercetare revenite n Academia Romn? a fost cel de fonetic? ?i dialectologie: n martie 1990, prin Hot?rrea Guvernului Romniei, se nfiin?a Institutul de Fonetic? ?i Dialectologie. Fostul Centru devenea Institut n urma solicit?rii adresate de Al. Rosetti ntr-o scrisoare trimis? pre?edintelui Academiei Romne, Mihai Dr?g?nescu8. Membrii institutului nou creat au ales conducerea: director Emanuel Vasiliu, care devenise, de curnd, membru corespondent al Academiei Romne; director adjunct Nicolae Saramandu. Institutul a primit numele ntemeietorului: Al. Rosetti", fapt confirmat prin Hot?rrea Guvernului Romniei nr. 503 din 18 august 1998 privind modificarea denumirii unor unit??i de cercetare din subordinea Academiei Romne.

Institutul de Fonetic? ?i Dialectologie Al. Rosetti" a func?ionat pn? la 25 ianuarie 2002, cnd, din comasarea prin fuziune" cu Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan", a rezultat Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan - Al. Rosetti", pe baza Hot?rrii Guvernului Romniei nr. 1.366 din 27 decembrie 2001.

8 La nceputul anului 1990 Al. Rosetti a ncetat din via??. Hot?rrea de renfiin?are a Institutului a fost anun?at?, la catafalcul celui disp?rut, de pre?edintele Academiei Romne, acad. Mihai Dr?g?nescu.


Existen?a Institutului de Fonetic? ?i Dialectologie Al. Rosetti" a fost intim legat? de numele ntemeietorilor - Al. Rosetti ?i B. Cazacu -, care, printr-o activitate neobosit? de-a lungul ctorva decenii, au impus cele dou? discipline - fonetica ?i dialectologia - n prim-planul cercet?rii ?tiin?ifice din

Romnia. Institutul a fost singura unitate specializat? de profil din ?ar?, avnd, a?a cum am ar?tat, o publica?ie proprie, Fonetic? ?i dialectologie, care ?i continu? apari?ia ?i n prezent.

* 

La nfiin?are, n 1961, Centrul de Cercet?ri Fonetice ?i Dialectale ?i-a desf??urat activitatea n cadrul a dou? sectoare: Sectorul de fonetic?, condus de Al. Rosetti, ?i Sectorul de dialectologie, condus de B. Cazacu. n 1962 s-a constituit Sectorul de lingvistic? structural?, condus de Em. Vasiliu; n 1965, acesta s-a contopit cu Sectorul de fonetic?, crendu-se Sectorul de fonetic? ?i lingvistic? structural?. Colectivul de lingvistic? structural? a reap?rut n 1990, odat? cu nfiin?area Institutului de Fonetic? ?i Dialectologie; n 2002, el a fost desfiin?at, membrii s?i fiind ncadra?i n Sectorul de gramatic? al Institutului de Lingvistic? Iorgu Iordan - Al. Rosetti". Activitatea sectoarelor a fost coordonat? de B. Cazacu, T. Teaha, V. Rusu, Maria Marin (dialectologie), Al. Rosetti, A. Avram, Ileana Vntu, Maria M?rd?rescu-Teodorescu (fonetic? ?i lingvistic? structural?).

* 

n domeniul foneticii au continuat cercet?rile de fonetic? experimental? ini?iate de Al. Rosetti, ele dezvoltndu-se n urma achizi?ion?rii, n 1961, a unui spectrograf de tip Sonagraph, unic n Romnia la acea dat?, utilizat n analiza acustic? a sunetelor limbii. Sub conducerea lui Andrei Avram, un colectiv de cercet?tori - Valeriu ?uteu, Maria M?rd?rescu-Teodorescu, Cornelia Cohu?, Anca Ulivi, Lauren?ia Dasc?lu Jinga - ?i de tehnicieni - ing. N. Wegener, Gheorghe Ab?la?ei, Aurelian L?z?roiu - au desf??urat, de-a lungul anilor, un amplu program de studiere, din punct de vedere acustic, a sunetelor limbii romne. S-au ad?ugat cercet?ri privind intona?ia ?i melodia vorbirii, precum ?i vorbirea artificial?, efectuate de Andrei Avram, Lauren?ia Dasc?lu Jinga ?i Aurelian L?z?roiu, Institutul situndu-se n avangarda studiilor efectuate n ?ar? n aceste domenii. Rezultatele cercet?rilor s-au materializat n studii ?i articole ap?rute n revista de specialitate a Institutului, Fonetic? ?i dialectologie, dar ?i n alte publica?ii att din ?ar?, ct ?i din str?in?tate.

Prin preocuparea permanent? a lui Al. Rosetti ?i a principalilor s?i discipoli ?i colaboratori, Andrei Avram ?i Emanuel Vasiliu, studiile de fonetic?, descriptiv? ?i istoric?, dar ?i teoretic?, au cunoscut o amploare f?r? precedent. Li s-au ad?ugat cele de fonologie romneasc? (cu extensiuni la domeniul romanic), de interpretare a grafiei, de fonologie general? (cu aplicarea metodei generativ-transforma?ionale), de fonostatistic? etc. n jurul celor trei lingvi?ti s-a creat o adev?rat? ?coal?", care s-a impus la nivel na?ional.

Dup? ce, n perioada interbelic?, tip?rise un Curs de fonetic? general? (1930), Al. Rosetti a publicat, n 1957, Introducere n fonetic?, introducnd n edi?ia a V-a, din 1982 (elaborat? n colaborare cu Aurelian L?z?roiu), rezultate ale cercet?rilor de fonetic? experimental? efectuate n Institut. De asemenea, a continuat s? publice, n perioada care ne intereseaz?, numeroase studii ?i articole de fonetic? ?i fonologie, att descriptiv?, ct ?i istoric?, reunite n anexele la edi?ia definitiv?, din 1986, a Istoriei limbii romne.

Andrei Avram a publicat n 1961 lucrarea (elaborat? naintea nfiin??rii Centrului) Cercet?ri asupra sonorit??ii n limba romn?. A urmat, n 1964, Contribu?ii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romne?ti, n care grafia este interpretat?, pentru prima dat?, din punct de vedere fonologic, dat fiind faptul c?, n scris, se noteaz?, n general, invariantele sunetelor (fonemele). F?r? a putea cita aici numeroasele studii ?i articole de fonetic? ?i fonologie, descriptiv? ?i istoric?, elaborate de Andrei Avram de-a lungul anilor, tip?rite n reviste romne?ti ?i str?ine, ne limit?m la men?ionarea volumelor publicate de autor n aceast? perioad?: Nazalitatea ?i rotacismul n limba romn? (1990), Studii de fonologie romanic? (2000).

Dezvoltnd cercet?rile n domeniul fonologiei ale lui Al. Rosetti (care elaborase n 1938, mpreun? cu Al. Graur, Esquisse d'une phonologie du roumain), Emanuel Vasiliu public?, n 1965, Fonologia limbii romne ?i, n 1968, Fonologia istoric? a dialectelor dacoromne, n care metoda de analiz? structural? se mbin? cu analiza distribu?ional? (descriptivismul american) ?i, respectiv, cu metoda generativ-transforma?ional?. La aceste lucr?ri se adaug? un num?r mare de articole ?i studii de fonetic? ?i fonologie, publicate att n ?ar?, ct ?i n str?in?tate.

n afar? de tezele de doctorat n domeniul foneticii ?i fonologiei (elaborate de Maria M?rd?rescu-Teodorescu, Anca Belchi??-Hartular, Lauren?ia Dasc?lu Jinga, Anca Ulivi), r?mase nepublicate sau incluse, sub form? de articole, n reviste de specialitate, men?ion?m volumele semnate de Alexandra Roceric-Alexandrescu, Fonostatistica limbii romne (1968), ?i de Lauren?ia Dasc?lu Jinga, Melodia vorbirii n limba romn? (2001).

n cadrul Sectorului de fonetic? s-a elaborat ?i s-a publicat Antologie fonetic? a limbii romne, 1988 (coordonator: Andrei Avram; autoare: Lauren?ia Dasc?lu Jinga, Maria Teodorescu, Anca Ulivi).

Men?ion?m faptul c? membrii Sectorului de fonetic? - Andrei Avram, Valeriu ?uteu, Maria M?rd?rescu-Teodorescu, Cornelia Cohu?, Lauren?ia Dasc?lu Jinga - au participat la anchete dialectale de teren, unii dintre ei fiind coautori la lucr?ri de dialectologie: Texte dialectale. Oltenia (1967; coautori: Cornelia Cohu?, Maria M?rd?rescu-Teodorescu, Valeriu ?uteu), Graiul din zona Por?ile de Fier" (1973; coautoare: Cornelia Cohu?) (vezi infra).

Principala sarcin? n domeniul dialectologiei a fost, n cadrul Centrului, nceperea lucr?rilor la Noul Atlas lingvistic romn pe regiuni/NALR. Ini?iativa realiz?rii acestui atlas fusese luat? la Conferin?a dialectologilor romni desf??urat? la Bucure?ti ntre 16 ?i 18 aprilie 1958. Era vorba, n fapt, de o serie de ?apte atlase lingvistice regionale pentru provinciile istorice din Romnia - Banat, Cri?ana, Maramure?, Transilvania, Moldova ?i Bucovina, Muntenia ?i Dobrogea, Oltenia - ?i de un al optulea atlas regional pentru Peninsula Balcanic? (dialectele romne?ti sud-dun?rene). Scopul elabor?rii acestor atlase era adncirea cercet?rii graiurilor ?i dialectelor romne?ti la cteva decenii de la anchetele efectuate pentru Atlasul lingvistic romn/ALR (anii '30-'40 ai secolului al XX-lea), prin fixarea unei re?ele de anchet? mult mai extinse (998 de localit??i), de peste trei ori mai deas? fa?? de re?eaua ALR (301 localit??i).

Prin acest vast proiect, care s-a realizat n deceniile urm?toare, Romnia este singura ?ar? de limb? romanic? n care atlasele lingvistice regionale acoper? integral teritoriul na?ional9.

Colectivului de dialectologi de la Bucure?ti i-a revenit elaborarea a dou? atlase lingvistice regionale, cel al Olteniei - 98 de localit??i - ?i cel al Munteniei ?i Dobrogei - 230 de localit??i (n total, 328 de localit??i). Anchetele de teren s-au efectuat, pentru toate atlasele regionale, pe baza unui Chestionar unitar, publicat n 1963 n revista Fonetic? ?i dialectologie10.

O ini?iativ? a Centrului a fost constituirea Arhivei fonogramice a limbii romne, prin nregistrarea, n paralel cu anchetele pentru atlasele regionale, de texte dialectale din re?eaua de 328 de localit??i; textele aveau s? fie publicate n volume separate, pentru Oltenia, Muntenia ?i Dobrogea, nso?ite de glosarele dialectale ale celor trei provincii.

Prin efortul remarcabil, de aproape cinci decenii, al dialectologilor de la Bucure?ti, obiectivele propuse la nfiin?area Centrului au fost ndeplinite n ntregime.

9  O ini?iativ? similar? au avut dialectologii din Fran?a, unde, ns?, atlasele lingvistice regionale acoper? numai o parte din teritoriul na?ional.

10 Chestionarul Noului Atlas lingvistic romn, ntocmit sub conducerea acad.
Emil Petrovici ?i a prof. B. Cazacu, membru corespondent al Academiei R.P.R., de
Colectivul de dialectologie al Centrului de Cercet?ri Fonetice ?i Dialectale al
Academiei R.P.R. (Teofil Teaha, Ion Ionic?, Valeriu Rusu) ?i de Colectivul de
dialectologie al Institutului de Lingvistic? al Filialei din Cluj a Academiei R.P.R (Petre
Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan), FD, V, 1963, p. 157-261.
Chestionarul a ap?rut
?i n bro?ur? separat?.


S-a publicat integral Noul Atlas lingvistic romn pe regiuni. Oltenia, vol. I-V (1967-1984), autori: Teofil Teaha, Ion Ionic?, Valeriu Rusu (primele trei volume au ap?rut sub coordonarea lui B. Cazacu). Au ap?rut cinci volume din Atlasul lingvistic romn pe regiuni. Muntenia ?i Dobrogea (1996-2007), autori: Teofil Teaha, Mihai Con?iu, Ion Ionic?, Paul L?z?rescu, Bogdan Marinescu, Valeriu Rusu, Magdalena Vulpe; s-a ncheiat redactarea ultimului volum, al ?aselea, care urmeaz? s? fie predat la tipar. Ambele atlase au fost premiate de Academia Romn?.

S-au tip?rit volumele de Texte dialectale. Oltenia (1967), sub redac?ia lui B. Cazacu, autori: Cornelia Cohu?, Galina Ghiculete, Maria M?rd?rescu, Valeriu ?uteu, Magdalena Vulpe; Texte dialectale. Muntenia, I-III (1973-1987), autori: Galina Ghiculete, Paul L?z?rescu, Maria Marin, Bogdan Marinescu, Ruxandra Pan?, Magdalena Vulpe, Victorela Neagoe, Costin Bratu, Marilena Tiugan (volumele I-II sub conducerea lui B. Cazacu); Texte dialectale ?i glosar. Dobrogea (1987), autori: Paul L?z?rescu, Victorela Neagoe, Ruxandra Pan?, Nicolae Saramandu; Glosar dialectal. Oltenia (1967), sub conducerea lui B. Cazacu, autori: Galina Ghiculete, Paul L?z?rescu, Nicolae Saramandu, Magdalena Vulpe; Glosar dialectal. Muntenia (1999), autoare: Maria Marin, Iulia M?rg?rit. Pe baza celor trei glosare, la care s-au ad?ugat materialul inedit extras din textele dialectale nepublicate, precum ?i ntregul material lexical cuprins pe h?r?ile celor dou? atlase regionale elaborate de dialectologii bucure?teni, se redacteaz? Dic?ionarul graiurilor dacoromne sudice, autori: Ion Ionic?, Maria Marin, Anca Marinescu, Iulia M?rg?rit, Teofil Teaha; coordonator: Maria Marin.

Totodat?, Arhiva fonogramic? a limbii romne s-a mbog??it prin culegerile de texte dialectale efectuate n alte zone ale ??rii: Banat, Transilvania, Mun?ii Apuseni, Maramure?, Bistri?a-N?s?ud, Bucovina, astfel nct Institutul de?ine n prezent cel mai bogat ?i reprezentativ corpus de texte dialectale din Romnia. Din cele 8 volume (texte ?i glosare) elaborate de-a lungul anilor, s-au publicat Graiul din zona Por?ile de Fier" (1973, autoare: Magdalena Vulpe, Cornelia Cohu?) ?i Texte dialectale ?i glosar. Bistri?a-N?s?ud (1987, autoare: Maria Marin, Marilena Tiugan).

11 Nicolae Saramandu, Pentru un atlas al atlaselor lingvistice regionale, n LR, 39, 1990, 1, p. 57-66.


n paralel cu apari?ia atlaselor lingvistice ale Olteniei, Munteniei ?i Dobrogei, elaborate la Bucure?ti, a nceput publicarea atlaselor lingvistice pentru celelalte provincii istorice: Banat, Maramure?, Transilvania (Cluj-Napoca), Moldova ?i Bucovina (Ia?i), Cri?ana (Timi?oara). Dup? tip?rirea primului volum din fiecare atlas lingvistic regional (ultimul din serie a fost Cri?ana, vol. I, 1997) a fost posibil s? ini?iem un amplu proiect, Atlasul lingvistic romn pe regiuni. Sintez?, a c?rui realizare a fost sus?inut? de Nicolae Saramandu ntr-o comunicare prezentat? la al V-lea Simpozion Na?ional de Dialectologie (Craiova, 1988), publicat? ulterior n revista Limba romn?11. Atlasul-sintez? urma s? reuneasc?, ntr-o singur? lucrare, datele cuprinse n cele ?apte atlase lingvistice regionale realizate n ?ar?, la care se ad?uga al optulea atlas lingvistic romnesc, cel elaborat de dialectologii din R. Moldova.

Realizarea atlasului-sintez? a r?spuns nevoii de a avea o lucrare unitar?, care s? ofere o imagine global? asupra dacoromnei actuale ?i s? nlesneasc?, totodat?, compara?ia cu materialul dialectal cuprins n atlasul lui G. Weigand (1909) ?i n Atlasul lingvistic romn (1938-1942). Elaborarea h?r?ilor-sintez? a fost determinat?, printre altele, de faptul c? ceea ce, la nivel regional, poate ap?rea ca nepertinent (este cazul, de exemplu, al formelor unice n unele provincii) cap?t? semnifica?ie la nivel na?ional. Cu 998 de localit??i n Romnia ?i 205 n R. Moldova ?i Ucraina - n total, 1.203 localit??i - re?eaua ALRR. Sintez? este de aproximativ patru ori mai deas? dect re?eaua ALR. Prin publicarea, dup? 2001, a Atlasului lingvistic romn pe regiuni. Sintez?, sub conducerea lui Nicolae Saramandu, romna este, ntre limbile romanice, singura care, n mai pu?in de un secol, dispune de trei atlase lingvistice consacrate graiurilor n ansamblu.

O aten?ie special? s-a acordat, ncepnd cu anul 1990, cercet?rii graiurilor ?i dialectelor romne?ti vorbite n afara Romniei, cercet?ri care erau greu sau chiar imposibil de realizat n perioada anterioar?. Astfel, s-au efectuat culegeri de texte dialectale de la romnii din ??rile vecine - R. Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria -, publicndu-se volume de texte dialectale nso?ite de glosare pentru Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei ?i nordul Maramure?ului (anul 2000, autoare: Maria Marin, Iulia M?rg?rit, Victorela Neagoe, mpreun? cu Vasile Pavel de la Chi?in?u). Pe baza unei cercet?ri la fa?a locului, Nicolae Saramandu a publicat un amplu studiu (nso?it de texte dialectale) despre graiul b?ia?ilor din nordul Croa?iei (ap?rut n Fonetic? ?i dialectologie, XVI, 1997, p. 97-130). De asemenea, Nicolae Saramandu a efectuat anchete de teren n 40 de localit??i din ??rile balcanice (nregistrnd ?i texte dialectale) pentru Atlasul lingvistic aromn, aflat n curs de elaborare.

Sub conducerea lui Nicolae Saramandu s-a nceput elaborarea unui Dic?ionar meglenoromn, general ?i etimologic de c?tre un colectiv format din Marilena Tiugan, Irina Floarea ?i Alina Celac.

Pentru perioada la care ne referim, semnal?m publicarea volumului de studii, recenzii ?i prezent?ri de c?r?i Graiurile - component? a patrimoniului cultural popular (1983; coordonator: Valeriu Rusu; autori: Costin Bratu, Margareta Chioreanu, Marina Ciolac, Eugenia Flintea, Ion Ionic?, Paul L?z?rescu, Margareta Magda, Maria Marin, Anca Marinescu, Bogdan Marinescu, Iulia M?rg?rit, Victorela Neagoe, Ruxandra Pan?-Boroianu, Valeriu Rusu, Nicolae Saramandu, Teofil Teaha, Marilena Tiugan, Magdalena Vulpe) ?i a Tratatului de dialectologie romneasc? (1984, coordonator: Valeriu Rusu; colectiv de autori din Institut: Eugenia Flintea, Anca Hartular, Ion Ionic?, Paul

L?z?rescu, Margareta Magda, Maria Marin, Anca Marinescu, Bogdan Marinescu, Iulia M?rg?rit, Victorela Neagoe, Ioana Nichita, Ruxandra Pan?-Boroianu, Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Magdalena Vulpe, Dionisie Zagarodni).

De asemenea, pe baza unor materiale dialectale inedite, s-au elaborat ?i publicat mai multe teze de doctorat: Graiul din Valea Cri?ului Negru (1961, Teofil Teaha, nainte de crearea Centrului), Graiul din nord-vestul Olteniei (1971, Valeriu Rusu), Cercet?ri asupra aromnei vorbite n Dobrogea (1972, Nicolae Saramandu), Subordonarea n fraz? n dacoromna vorbit? (1980, Magdalena Vulpe).

Men?ion?m ?i volumul Merem la America (1996, autoare: Anca Hartular), con?innd texte culese de la vorbitori de limb? romn? din SUA.

O preocupare a unuia din fo?tii directori ai Institutului, B. Cazacu, a fost angajarea dialectologilor romni n lucr?ri de geografie lingvistic? la nivel european ?i romanic. B. Cazacu a fost, n anii '70, unul din ini?iatorii atlasului limbilor Europei, Atlas Linguarum Europae (ALE), al?turi de A. Weijnen (Olanda), M. Alinei (Italia), L.-E. Schmitt (Germania), fiind ales membru n Comitetul Interna?ional ALE. n 1973 s-a constituit Comitetul Na?ional Romn ALE, cu B. Cazacu (pre?edinte), Nicolae Saramandu (secretar), Teofil Teaha (membru din partea Institutului); din 1988, pre?edinte a fost I. Coteanu. S-a fixat re?eaua de localit??i pentru Romnia: 77, dintre care 70 pentru graiurile romne?ti ?i 7 pentru graiurile minorit??ilor na?ionale (maghiari: 3, germani: 2, srbi: 1, ucraineni: 1) ?i s-au f?cut anchete cu Chestionarul ALE n re?eaua din sudul ??rii (Oltenia, Muntenia, Dobrogea; pentru celelalte provincii anchetele le-au efectuat dialectologi din Cluj-Napoca, Ia?i, Timi?oara). Materialul dialectal romnesc, ordonat dup? criterii etimologice ?i nso?it de comentarii lingvistice, a fost depus la Secretariatul General ALE (Nijmegen: 1973-1983; Torino: 1984-1993; Bamberg: 1994-2001) ?i ncorporat n h?r?ile Atlasului. n perioada 1983-1997 au ap?rut cinci volume din Atlas, cuprinznd h?r?i lingvistice nso?ite de ample comentarii.

Atlas Linguarum Europae (ALE) este cea mai ampl? lucrare de geografie lingvistic? elaborat? pn? n prezent, prin colaborarea dialectologilor din toate ??rile europene. El are o re?ea de 2.631 de localit??i, ilustrnd cele ?ase familii de limbi care se vorbesc n Europa (indo-europene, caucaziene, altaice, uralice, semitice, basca). Pe baza compar?rii limbilor din familii diferite, ALE a permis s? se realizeze h?r?i motiva?ionale, reprezentnd o inova?ie n geografia lingvistic?. Elaborarea h?r?ilor motiva?ionale se bazeaz? pe constatarea unei mentalit??i comune la vorbitori de limbi diferite. De asemenea, compara?ia limbilor conduce la constat?ri importante privind originile etnolingvistice ale Europei ?i la formularea de noi teorii, cum ar fi teoria continuit??ii limbilor indo-europene (opus? teoriei mai vechi, a invaziei").

Dup? dispari?ia, n 1987, a lui B. Cazacu, a fost cooptat n Comitetul Interna?ional ALE Nicolae Saramandu, care a devenit, n 2001, vicepre?edinte al Atlasului ?i, ulterior, pre?edinte al ALE (vezi expunerea despre Sectorul de dialectologie ?i onomastic?, 2002-2009).

B. Cazacu a fost ?i unul din ini?iatorii atlasului lingvistic romanic, Atlas Linguistique Roman (ALiR), participnd la prima reuniune de lucru, de la Torino (1987). n 1989 s-a constituit Comitetul Interna?ional ALiR, Nicolae Saramandu fiind ales vicepre?edinte al Atlasului, func?ie pe care o ndepline?te ?i n prezent. S-a constituit Comitetul Na?ional ALiR (pre?edinte: I. Coteanu; membri din Bucure?ti: N. Saramandu, T. Teaha, I. Ionic?, B. Marinescu), care a prelucrat materialul dialectal romnesc ?i l-a expediat la sediul ALiR (Grenoble). Re?eaua de anchet? ALiR cuprinde 129 de localit??i pentru limba romn?, dintre care 119 pentru dacoromn? ?i 10 pentru dialectele romne?ti sud-dun?rene: 8 pentru aromn? (Grecia: 3, Albania: 2, Fosta Republic? Iugoslav? a Macedoniei: 2, Dobrogea: 1), una pentru meglenoromn? (Grecia) ?i una pentru istroromn? (Croa?ia). Pentru prima dat? dialectele romne?ti sud-dun?rene au fost incluse ntr-un atlas lingvistic multina?ional. Din Atlas linguistique roman au ap?rut, pn? n prezent, un volum introductiv (Presentation, Roma, 1996) ?i dou? volume de h?r?i, nso?ite de comentarii lingvistice (I, 1996; II, 2001).

Colaborator al lui Al. Rosetti, B. Cazacu a preluat de la acesta spiritul de deschidere spre direc?iile noi de cercetare, ini?iind n Institut, n anii '70, cercet?ri de sociolingvistic?. Autor el nsu?i al unor studii de sociolingvistic?, publicate n reviste, B. Cazacu a format un colectiv - din care f?ceau parte N. Saramandu, Marilena Tiugan, B. Marinescu, M. Con?iu, Marina Ciolac -, a c?rui activitate a dat rezultate n scurt timp. n afar? de contribu?iile membrilor colectivului, ap?rute, ndeosebi, n revista Institutului, Marilena Tiugan ?i Marina Ciolac au sus?inut teze de doctorat cu subiecte de sociolingvistic?, publicate sub form? de studii n reviste (Marilena Tiugan) sau n volum: Marina Ciolac, Sociolingvistic? ?colar? (1997), care a elaborat ulterior o lucrare de sintez?, Sociolingvistic? romneasc? (1999).

Nu putem ncheia prezentarea activit??ii n domeniul dialectologiei ?i al sociolingvisticii f?r? a eviden?ia rolul de mentor al lui B. Cazacu, excelent organizator, care a format ?i a ndrumat numeroase colective de cercet?tori, insuflndu-le pasiunea pentru studierea limbii vorbite n popor, de diversele p?turi sociale din mediul rural ?i urban. Prin volumul Studii de dialectologie romn?, publicat n 1966, B. Cazacu marca un moment important n cercet?rile dialectologice, care aveau s? cunoasc?, n deceniile urm?toare, o dezvoltare f?r? precedent, remarcabil? ?i n prezent.

*

Sectorul de lingvistic? structural? a fost crea?ia lui Al. Rosetti, ilustrnd preocuparea constant? a mentorului de deschidere c?tre domenii noi, moderne, de cercetare, care se ad?ugau celor de fonetic? experimental? ?i de fonologie. Apari?ia Sectorului a fost nso?it? de publicarea, n acela?i an, 1962, a primului num?r din Cahiers de linguistique theorique et appliquee (ca revist? a Institutului de Lingvistic?), redactor responsabil fiind Al. Rosetti. Sectorul s-a constituit, la nceput, cu membri att din Institut (Alexandra Roceric-Alexandrescu, Sanda Golopen?ia-Eretescu, Toma Pavel), ct ?i din afara lui (Maria Manoliu-Manea, Valeria Gu?u-Romalo), completndu-se, ulterior, cu al?i cercet?tori: Lauren?iu Theban, Ileana Vntu, Rodica Mih?il?, Anca Belchi??-Hartular, Adriana Gor?scu, Lucia Vaina-Pu?c?, Liana Schwartz Popa-Burc?, Iulian Pa?aliu, ?erban Broche. Sub titulatura generic? de lingvistic? structural?" s-au desf??urat, de-a lungul anilor, cercet?ri de lingvistic? generativ-transforma?ional?, de lingvistic? matematic?, de semantic?, de tipologie lingvistic?, de pragmatic?, de lingvistic? a textului, de analiz? a dialogului, cu participarea unor cercet?tori ?i din alte sectoare (Lauren?ia Dasc?lu Jinga, Margareta Manu-Magda) sau din afara Institutului (Solomon Marcus, Mihai Dinu). Rezultatele cercet?rilor s-au publicat, sub form? de articole ?i studii, n Cahiers de linguistique theorique et appliquee, dar ?i n alte reviste din ?ar? ?i din str?in?tate.

Dintre volumele publicate men?ion?m Fonostatistica limbii romne (1968; autoare; Alexandra Roceric-Alexandrescu) ?i Sintaxa transforma?ional? a limbii romne (1969; autori: Emanuel Vasiliu ?i Sanda Golopen?ia-Eretescu).

O activitate deosebit de rodnic? s-a constatat n domeniul cercet?rilor etimologice, Andrei Avram publicnd mai multe volume: Contribu?ii etimologice (1997), Probleme de etimologie (2000), Noi contribu?ii etimologice

(2001).

Nicolae Saramandu a manifestat o preocupare permanent? pentru traducerea ?i difuzarea n mediul lingvistic romnesc a lucr?rilor lui Eugeniu Co?eriu. Dup? ce, n 1996, a prezentat ideologia lingvistic? a savantului, n volumul Lingvistica integral?. Interviu cu Eugeniu Co?eriu, a publicat ulterior, n traducere romneasc?, dou? din cele mai importante c?r?i ale autorului: Sincronie, diacronie ?i istorie (1997), Teoria limbajului ?i lingvistica general? (2004). Men?ion?m faptul c? n perioada 1997-2002 Eugeniu Co?eriu a fost director onorific al Institutului.

Timp de trei decenii (1961-1990) din cele patru de existen?? (19612001), Institutul a fost dominat de personalitatea covr?itoare a ntemeietorului s?u, Al. Rosetti. n aceast? perioad? savantul ?i-a des?vr?it opera lingvistic?, publicnd, al?turi de numeroase studii ?i articole, edi?ia definitiv?, n 1986, a lucr?rii sale capitale, Istoria limbii romne, dup? ce, cu dou? decenii mai nainte, i ap?ruse n str?in?tate o culegere din studiile cele mai importante, sub titlul Linguistica (The Hague, 1965).

n semn de omagiu, institutul care a purtat numele lui Al. Rosetti a organizat, n 1995, o sesiune comemorativ? la o sut? de ani de la na?terea marelui lingvist ?i om de cultur?.

12 Marius Sala, Cei doi stlpi ai n?elepciunii. Academia Romn?. Discurs de recep?ie. Discurs rostit la 6 ian. 2006 n ?edin?? public?. Cu r?spunsul acad. Eugen Simion, Editura Academiei Romne, Bucure?ti, 2006, 36 p. Publicat ?i n Romnia literar?" 39, 5, p. 16-18; 6, p. 18-19; n Evoc?ri II (2004-2006), ed. acad. Radu P. Voinea, Alma, Craiova, 2006; n Limba romn?" (Chi?in?u), 2007, 4-6, p. 119-136; n Marius Sala, Portrete, edi?ia a II-a, Editura Universit??ii din Suceava, 2007, p. 247-275.


n plastica formulare a acad. Marius Sala, Al. Rosetti a fost, mpreun? cu Iorgu Iordan, unul din cei doi stlpi ai n?elepciunii"12, temelie solid? pe care s-a dezvoltat lingvistica romneasc? n perioada postbelic?. Numele celor doi nv??a?i, al?turate postum, se nso?esc n titulatura Institutului reunit.

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Iunie 2013 12:11
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.