Home
PDF Imprimare Email

BALKAN-ROMANCE LINGUISTIC CONVERGENCES IN SOUTH-DANUBIAN ROMANIAN DIALECTS - PN-II-RU-TE-2014-4-2523

Scientific Report 04.05.2015- 30.11. 2017

Team:

CSI dr. Manuela Nevaci, the director of the project

CS dr. Ionuţ Geană, the postdoctoral research

CS drd. Carmen-Irina Floarea, the doctoral research

ASC drd. Teodora-Nicoleta Toroipan, the doctoral research

 

Publicaţii/ Publications

1. Nevaci Manuela, Geană Ionuţ, Consideraţii privind subordonarea la nivelul frazei în dialectul aromân, 2016, în revista academică cotată ERIH-PLUS, Fonetică şi dialectologie, XXV, p. 155-162 [pdf]. 

2. Nevaci Manuela, O cercetare sociolingvistică asupra dialectului aromân, 2016, Fonetică şi dialecologie, XXXV, p 145-154 [pdf]  .

3. Nevaci Manuela, Geană Ionuţ, Floarea Carmen Irina, Toroipan Teodora Nicoleta,Un nou proiect: Convergenţe lingvistice balcano-romanice în dialectele româneşti sud-dunărene. Perspectivă geolingvistică2016, în revista academică cotată ERIH-PLUS,  Fonetică şi dialectologie, XXXV, p. 217-223 [pdf]. 

4. Nevaci Manuela,  Cercetări de geografie lingvistică în dialectele româneşti sud-dunărene, 2016,  în revista BDI, Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa / The Annals of Ovidius University Constanta Seria Filologie / Philology, p. 425-438 [pdf].       

5. Floarea Carmen Irina, Aspecte ale influenţei balcanice în morfologia dialectelor meglenoromân şi aromân, 2016, în revista academică cotată ERIH-PLUS, Fonetică şi dialectologie, XXV,  p. 65-72 [pdf].    

6. Nevaci Manuela, Geană Ionuţ, Romance and Balkan elements in the vocabulary and morphosyntax of south-danubian romanian dialects, 2017, în revista BDI, Romània Orientale, (sub tipar). 

7. Toroipan Teodora Nicoleta, Observaţii asupra elementului latino-romanic în morfologia dialectelor româneşti sud-dunărene, 2017,  în revista academică cotată ERIH-PLUS, Fonetică şi dialectologie, XXXVI (sub tipar).

8. Nevaci Manuela, Geană Ionuţ, Stagii de cercetare efectuate în Anglia (Londra şi Cambridge) şi în Irlanda de Nord, 2016, în revista academică cotată ERIH-PLUS, Fonetică şi dialectologie, XXXV, 247-248 (publicat).

BOOKS

Nevaci, Manuela(coord.), Ionuț Geană, Irina Floarea, Teodora Toroipan, Convergențe lingvistice balcano-romanice în dialectele românești sud-dunărene, Editura Universității din București, 2017.ISBN 978-606-16-0921-5.

CHAPTERS

Nevaci, Manuela, Romanic vs balcanic în structura formelor pronominale din dialectele româneşti sud-dunărene, în, „Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare” (ed. Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu), Editura Univesrităţii din Bucureşti, 2017, p. 303-310.ISBN978-606-16-0846-1. [pdf]

Nevaci, Manuela,  Romanic vs balcanic în exprimarea complementului circumstanţial de loc în dialectul aromân, în „Lingvistică generală, lingvistică formală, lingvistică computaţională. Omagiu profesorului Emil Ionescu la 60 de ani”, (ed. coord. Verginica Barbu Mititelu et alii) Editura Univesităţii din Bucureşti, 2017, p. 127-136. ISBN 978-606-16-0873-7. [pdf]

Nevaci, Manuela, Carmen-Irina Floarea,  Romance and Balkan Concordances in Aromanian and Meglenoromanian Dialects, în „Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 2. Александрова, Татяна, Диана Благоева (ред.). София: Институт за български език, 2017., p. 153-160. ISBN 978-954-924-899-9. 

Geană, Ionuț, On the use of the compound past in Istro-Romanian, în „Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare” (ed. Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu), Editura Universității din București, 2017, p. 209-214. ISBN978-606-16-0846-1. [pdf]

Nevaci, Manuela (cu Nicolae Saramandu), Dialectologie română sud-dunăreană în „Lingvistica românească”, Bucureşti,2017 (coordonator: Marius Sala, Nicolae Saramandu), Editura Academiei Române (în curs de apariţie).

Nevaci, Manuela (cu Nicolae Saramandu), Les dialectes roumains dans la perspective de la géographie linguistique, în « Homenaxe a Manolo González», Editor Universidade de Santiago de Compostela, 2017 (sub tipar). 

3. ARTICLES in Erih-PLUS JOURNLAS

1. Floarea, Carmen-Irina,Denumiri pentru CUCUI în graiurile dacoromâne pe baza ALRR. Sinteză I,  în „Fonetică şi Dialectologie”, XXXVI, 2017, p. 26- 35. [pdf]

2. Geană, Ionuț, „Voice in Istro-Romanian. A Corpus-Based Analysis”, în „Fonetică și dialectologie”, XXXVI, Bucureşti, 2017, p. 36-46. [pdf]

         3. Nevaci, Manuela,  Concordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii române, în „Fonetică și dialectologie”, XXXVI, Bucureşti, 2017, p. 92-105.  [pdf]

4. Teodora-Nicoleta Toroipan, Observaţii asupra elementului latino-romanic în morfologia dialectelor româneşti sud-dunărene, în „Fonetică și dialectologie”, XXXVI, Bucureşti, 2017, p. 190-195. [pdf]

 

Ultima actualizare în Luni, 17 Decembrie 2018 13:35
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.