Home
PDF Imprimare Email

Departamentul de lexicologie și lexicografie

Bibliografie

pentru concursul de CS III

Bibliografie generală din domeniul lexicografiei şi al lexicologiei:

Bidu-Vrănceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Limba română contemporană: lexicul. Bucureşti, Humanitas,

2005

Busuioc, Monica, Le dictionnaire de la langue roumaine. Tradition et innovation, în Revue roumaine de linguistique (Romanian Review of Linguistics).LIII, 2008, nr. 1-2, p. 223-234

Busuioc, Monica, Despre importanţa primelor atestări în DLR. Propuneri pentru o nouă abordare a problemei bibliografiei.In honorem Gheorghe Mihăilă, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 94–103

Busuioc, Monica, Principii de alcătuire a bibliografiei în noua ediţie a Dicţionarului limbii române, în Studii şi cercetări lingvistice. LXIII, 2012, nr. 2, p. 267–286.

Busuioc, Monica, L’importance et la nécessité de dater les sources bibliographiques dans le Dictionnaire de la langue roumaine. 27e Congrès international de Linguistique et de Philologie Romane, Nancy, 15–20 juillet, 2013.

Busuioc, Monica, Teodorescu, Claudius, Informatizarea Dicţionarului limbii române – un vis pe cale de realizare. În Lucrările celui de-al cincilea Simpozion internaţional de lingvistică. Bucureşti, 27–28 septembrie 2013, Univers Enciclopedic Gold, p. 441–445.

Coteanu, Ion, Sala, Marius, Etimologia şi limba română. Bucureşti, Editura Academiei, 1987

Dimitrescu, Florica, Dinamica lexicului românesc, Cluj-Napoca, Clusium, 1995

Gheţie, Ion (coord.), Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997

Graur, Al., Fondul principal al limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957

Iordan, Iorgu (coord.), Istoria lingvisticii româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978

Puşcariu, Sextil, Limba română, vol. I, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol”, 1940; vol. II, Bucureşti, Editura Academiei, 1956

Sala, Marius (coord.), Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988

Seche, Mircea, Schiţă de istorie a lexicografiei române, 2 vol., Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966-1969

Ursu, N. A., Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1962

Ursu, N. A., Despina Ursu, Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare, vol. I, Iaşi, Cronica, 2004

Bibliografie specifică pentru dicţionarul-tezaur:

Mugglestone, Lynda (ed.), Lexicography and the OED. Pioneers in the Untrodden Forrest, New York,

Oxford University Press, 2002

The Oxford English Dictionary, vol. I, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. I-XXXVI

Trésor de la langue française, Tome Premier, Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1971, p. I-XLVII

Base textuelle Frantext. http://www.frantext.fr/ 

Dicţionare:

Avram, Andrei, Marius Sala (red. resp.), Dicţionarul etimologic al limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005

(Academia Română) Dicţionarul limbii române. Sub conducerea lui Sextil Puşcariu. Tomul I. Partea I: A-B. Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, 1913; Tomul I. Partea II: C. Bucureşti, Tipografia Ziarului „Universul”, 1940; Tomul I. Partea III. Fascicula I: D-De. Bucureşti, Universul, Intreprindere Industrială a Statului, 1949; [Fascicula II: De-Desţina; şpalt, 1948]; Tomul II. Partea I: F-I. Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, 1934; Tomul II. Partea II. Fascicula I: J-Lacustru. Bucureşti, Tipografia Ziarului „Universul” S. A., 1937; Tomul II. Partea II. Fascicula II: Ladă-Lepăda. Bucureşti, Tipografia Ziarului „Universul”

S. A., 1940; Tomul II. Partea II. Fascicula III: Lepăda-Lojniţă. Bucureşti, Tipografia Ziarului „Universul” S. A., 1948 (Academia Română) Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Redactori responsabili: acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur şi acad. Ion Coteanu. Din anul 2000, redactori responsabili: acad. Marius Sala şi acad. Gheorghe Mihăilă. Bucureşti, Editura Academiei. Tomul VI. Litera M (şi Introducere): 1965-1968; Tomul VII. Partea 1. Litera N: 1971; Tomul VII. Partea a 2-a. Litera O: 1969; Tomul VIII. Litera P: 1972-1984; Tomul IX. Litera R: 1975; Tomul X. Litera S: 1986-1994; Tomul XI. Partea 1. Litera Ş: 1978; Tomul XI. Partea a 2-a şi a 3-a. Litera T: 1982-1983; Tomul XII. Partea I. Litera Ţ: 1994 ; Tomul XII. Partea a 2-a. Litera U: 2002; Tomul XIII. Partea I şi a 2-a şi a 3-a. Litera V şi literele W, X, Y: 1997-2005; Tomul XIV. Litera Z: 2000 ; Tomul I. Partea a 3-a. Litera D. D - Deînmulţit (şi Introducere): 2006; Tomul I. Partea a 4-a. Litera D. Deja - Deţinere: 2006; Tomul I. Partea a 5-a. Litera D.

Deţinut - Discopotiriu: 2007; Tomul I. Partea a 6-a. Litera D. Discord-Dyke: 2009; Tomul IV. Litera L. L-Lherzolit: 2008; Tomul V. Litera L. Li-Luzulă: 2008; Tomul I. Partea a 7-a. Litera E. E-Erzaţ: 2009; Tomul I. Partea a 8-a. Litera E. Es-Ezredeş: 2010; Tomul III. Literele J, K, Q: 2010

Academia Română, Institutul de Lingvistică, Dicţionarul limbii române. Ediţie anastatică după Dicţionarul limbii române (DA) şi Dicţionarul limbii române (DLR). Tom I-XIX (şi Introducere). Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010. I: A-B; II: C; III: D-Deţinere; IV: Deţinut-Dyke; V: E; VI: F-I/Î; VII: J-Lherzolită; VIII: Li-Luzulă; IX: M; X: N-O; XI: P-Pogrebanie; XII: Pogrijenie-Q; XIII: R-Sclabuc; XIV: Scladă-Spongios; XV: Spongiar-Ş; XVI; T; XVII: Ţ-U; XVIII: V-Vizurină; XIX: Vîclă-Z.

Academia Română, Institutul de Lingvistică, Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 1975

Academia Română, Institutul de Lingvistică, Dicţionarul explicativ al limbii române. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996.

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2009

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2012

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2016

Chivu, Gheorghe, Buză, Emanuela, Roman-Moraru, Alexandra, Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1992

Costinescu, Mariana, Georgescu, Magdalena, Zgraon, Florentina, Dicţionarul limbii române literare vechi: 1640-1780. Termeni regionali, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană-Dindelegan, Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, ediţia a II-a, Bucureşti, Nemira, 2001

Tiktin, H., Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2., überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron. [Band I-III]. Otto Harrassowitz, Wiesbaden. I: 1986; II: 1988; III: 1989

                                                                                         

Coordonator de departament

dr. Monica Busuioc

Ultima actualizare în Luni, 15 Aprilie 2019 13:55
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.