Home PROIECTE PN-II-RU-PD-2011-3-0297
PDF Imprimare Email
Publications

 

  • Gean?, Ionu? (2012).Abord?ri tradi?ionale ?i moderne n predarea limbii romne studen?ilor str?ini.Cu aplicare la categoria prepozi?iei. In Limba ?i literatura romn?. Noi abord?ri ?i cercet?rididactice. Actele celui de-al 10-lea ?i al 11-lea colocviu interna?ional de lingvistic? (Bucure?ti, 3-4decembrie 2010 ?i 9-10 decembrie 2011)(ed. Florentina Smih?ian), Bucure?ti, Editura Universit??iidin Bucure?ti.

  •  Gean?, Ionu? (2012).Abord?ri gramaticale ?i de comunicare n predarea limbii romne studen?ilorstr?ini. In Noi perspective n abordarea romnei ca limba str?in? - ca limb?nematern? (ed. ElenaPlaton, Antonela Arie?an), Cluj-Napoca, Casa C?r?ii de ?tiin??.

  •  Gean?, Ionu? (2013).Teaching the Romanian Conditional to Students of Other Languages. Available url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813001833

Ultima actualizare în Miercuri, 20 Noiembrie 2013 11:13
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.